W kwietniu 2017 r. swoją działalność rozpoczęła  galeria JEDNA/DRUGA zlokalizowana na parterze  Domu Kultury „13 Muz” przy. pl. Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie.  Jest to inicjatywa Moniki Szpener, która realizuje kuratorski projekt wystawienniczy przy wsparciu DK „13 Muz” i Fundacji „Reakcja Sztuki”.

Galeria składa się z dwóch pomieszczeń, w których będą pokazywani niezależni artyści dobrani na zasadzie konfrontacyjnej. Na pierwszej  wystawie o tytule „1917” inaugurującej działalność galerii prace pokazują prof. Kamil Kuskowski, artysta sztuk wizualnych, dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Ul Pazniak ubiegłoroczny absolwent Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów,  obecnie asystent w Pracowni Fotografii i Strategii Artystycznych na tym samym Wydziale.
 
Punktem wyjścia dla wystawy pt. „1917” jest obchodzone w tym roku stulecie polskiej awangardy. Prezentowane prace eksplorują potencjał symboliczny jednego z najważniejszych dzieł XX wieku „Fontanny” Marcela Duchampa, powstałej, co nie jest bez znaczenia, w 1917. Był to pierwszy redy-made (przedmiot gotowy) wystawiony jako dzieło sztuki. Stał się symbolem sprzeciwu wobec tradycyjnej sztuki i jej wartościom, ukazując jej nowe, kontekstowe rozumienie.
 
Instalacja „Inochód” to wizualny dokument socjalnej utopii wzorowany na projektach  studentów i absolwentów moskiewskiej uczelni artystycznej Wchutiemas. W założeniu prace te miały być wzorem upowszechniającym prostotę i racjonalność przy jednoczesnej świeżej dekoracyjności. Jednak ruch rosyjskiej awangardy wchodząc w pole propagandy politycznej szybko uległ zmianie w znak ideologiczny. Inochód to jeden z paradoksalnych sposobów poruszania się niektórych ssaków kopytnych i psowatych, polegający na jednoczesnym unoszeniu obu kończyn z jednej strony ciała. Artysta nadając taki tytuł swojej instalacji podkreśla polityczną pozycję artystów.

 

 
Otwarte codziennie od g.9-16, parter DK „13 Muz”, pl. Żołnierza Polskiego 2 Szczecin
kurator: Monika Szpener